สร้างประสบการณ์หาหมอฟันเด็กให้กับลูกน้อย

การที่ได้เห็นลูกค่อยๆ เติบโตและพัฒนาขึ้น ถือเป็นเรื่องสำคัญของพ่อแม่ โดยเฉพาะเรื่องฟัน ก็เป็นหนึ่งในพัฒนาการที่พ่อแม่ควรรู้ ต้องคอยสังเกตลูกอย่างใกล้ชิด และเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ควรพาลูกไปหาหมอฟันตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น และเช็คสุขภาพช่องปากของลูกอยู่เสมอ แล้วทันตกรรมเด็กมีอะไรบ้าง เน้นเรื่องอะไร แล้วหมอฟันเด็กจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง ทันตกรรมเด็ก คือ ทันตกรรมสาขาหนึ่ง ที่ดูแลรักษา สุขภาพช่องปากของเด็กโดยเฉพาะ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี ซึ่งทันตกรรมเด็กจะมี 3 ด้านหลักๆ ทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ การตรวจเช็คช่องปาก การเคลือบฟลูออกไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ใส่เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ทันตกรรมฟื้นฟู ได้แก่ การขูดหินปูน การอุดฟัน การครอบฟัน รักษารากฟัน พัฒนาการของฟัน ได้แก่ โครงสร้างใบหน้า การสบฟัน ฟันซ้อน ฟันเก หมอฟันเด็ก หรือ ทันตแพทย์เด็ก ซึ่งหัตถการสำหรับเด็กนั้นไม่ต่างจากทันตกรรมทั่วไป แต่มีความแตกต่างที่ต้องเรียนเฉพาะทาง เพราะ เด็กนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ใหญ่มาก ในเรื่องของโครงสร้าง และเชิงของจิตวิทยา หมอฟันเด็กต้องมีความเข้าใจในช่วงวัย และพร้อมรับมือกับพฤติกรรม เพราะเด็กแต่ละคนตอบรับการรักษาไม่เหมือนกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีวิธีการให้เหมาะสมช่วงวัยเด็ก และควรเลือกทันตกรรมที่เหมาะสม… Continue reading สร้างประสบการณ์หาหมอฟันเด็กให้กับลูกน้อย