งานออนไลน์กับธุรกิจออนไลน์

Posted by admin on June 16, 2018 with Comments Closedas

งานออนไลน์กับธุรกิจออนไลน์

เป็นธุรกิจออนไลน์ของคุณไม่ใช่งานอดิเรกออนไลน์ของคุณ
ธุรกิจออนไลน์กับงานออนไลน์มีความคิดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล งานคือสิ่งที่คุณทำเพื่อคนอื่น เป็นสิ่งที่ครอบงำวันและเวลาของคุณด้วยตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

งานคือนายของคุณไม่ใช่ทางอื่น คุณทำงานให้คนอื่น แม้ว่าจะออนไลน์ความจริงยังคงเหมือนเดิม … คุณยังคงเป็นพนักงาน คุณเคยได้ยินว่าคุณสามารถสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านการทำงานแบบออนไลน์สำหรับ บริษัท หรือบุคคลที่สาม (ไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือพนักงานขาย) คุณทำงานเพื่อคนอื่นและกรอกแบบฟอร์ม W4

นี้ฉันเป็นตัวอักษรไลฟ์สไตล์ที่ฉันตั้งใจจะหลีกเลี่ยงเมื่อฉันเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ รุ่นนี้ไม่สามารถและจะไม่ทำ

ฉันรู้ว่าคุณเห็นโฆษณา “เรากำลังมองหางานที่บ้านแม่” แต่คุณอาจพบว่าบางส่วนของสถานที่เหล่านี้ไม่เพียง แต่ไม่ได้นำเสนองานที่ดี แต่จะทำให้คุณมีเวลาที่น่ากลัว ไม่ทั้งหมดของพวกเขาเป็นเช่นนี้แม้ว่าบางส่วน

ทำไมฉันชอบรูปแบบธุรกิจออนไลน์
สำหรับฉันมันเกี่ยวกับการควบคุม ฉันชอบควบคุมวันของฉัน ถ้าฉันต้องการทำงานในตอนเช้าฉันสามารถทำเช่นนี้ได้ ถ้าฉันอยากทำงานช้าๆในตอนกลางคืน … มันเป็นสิทธิของฉัน ทำไม? เพราะฉันตัดสินใจว่าธุรกิจของฉันประสบความสำเร็จ (หรือไม่ประสบความสำเร็จ) และนี่คือความพยายามของฉัน

อาจเป็นงานที่ต้องเสียค่าแรงมากที่สุดที่ฉันเคยทำหรืองานที่จ่ายเงินที่ง่ายที่สุดและต่ำสุดที่ฉันเคยทำมา นี้อยู่อย่างทั่วถึงบนไหล่ของฉัน คุณเห็นปัญหาเกี่ยวกับ บริษัท ออนไลน์จำนวนมากที่คุณอาจทำงานได้นั่นคือความมั่นคง

หลายคนจับคนไม่ได้ระบุการอ้างสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทุกอย่างดูง่าย ตัวอย่างเช่นคุณอาจอ่านสิ่งต่างๆเช่น “สร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ $ 55 – $ 65 ชั่วโมงไม่มีประสบการณ์ที่จำเป็น”

สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ไม่ไว้ใจคนที่ไว้ใจคนเหล่านี้ลงทุนเวลาเงินและความพยายามในธุรกิจที่อาจไม่ใช้เวลาที่เหลือของปี ฉันได้เห็นสิ่งนี้ด้วยสายตาของฉันเอง ฉันมักจะสนับสนุนให้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของคุณเอง คุณถามทำไม? คุณสามารถไว้วางใจใครดีกว่าคุณได้บ้าง? ฉันจะบอกคุณถ้าฉันจะลงทุนในสิ่งที่มันจะเป็นฉันระยะเวลา

คุณจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
เมื่อคุณประสบความสำเร็จคนที่คุณรักจะประสบความสำเร็จ คนที่คุณห่วงใยจะประสบความสำเร็จ มันเกี่ยวกับการจับความฝันของคุณและไม่เคยปล่อยให้มันไป การทำงานเพื่อคนอื่นจะช่วยให้พวกเขาส่งเสริมความฝันของพวกเขาด้วยความพยายามของคุณ การทำงานด้วยตัวคุณเองช่วยให้คุณบรรลุความฝัน

ฉันรู้ว่าปัญหามาจากจุดไหน คุณจะเริ่มต้นอย่างไร? คุณเริ่มต้นที่ไหน ฉันสามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของฉันได้อย่างรวดเร็วและมีการลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่?

ฉันช่วยคุณได้ที่นั่น ฉันขอแนะนำให้อ่านคู่มือธุรกิจฉบับย่อสำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตของฉันโดย คลิกที่นี่ จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานในเชิงลึกและเริ่มต้น สร้างราย ได้ ออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว

ฉันจริงจังกับธุรกิจที่บ้านและรู้สึกขอบคุณสำหรับเวลาที่คุณอ่านบทความนี้ ถ้าคุณจริงจังกับการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ผมขอแนะนำให้เริ่มใช้คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอินเทอร์เน็ตของฉัน

หน้าที่ของคลังสินค้าหรือโกดังให้เช่า

Posted by admin on June 6, 2018 with Comments Closedas

หน้าที่ของโกดังให้เช่า หมายถึงหน้าที่ในการรับสินค้า โดยการตรวจสอบจำนวนคุณลักษณะในการที่จะแยกแยะจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณ จำนวน สภาพและคุณภาพ โกดังให้เช่าทุกประเภทจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าชั่วคราวซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบที่จะมีต่อตัวสินค้า

หน้าที่ของโกดังให้เช่า ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง ซึ่งต้องอาศัยการบริหารการจัดการ ทั้งการใช้เทคนิค เทคโนโลยีในการเก็บเพื่อความคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการจัดเตรียม เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ เช่น รถยกชั้นหรือหิ้งสำหรับวางสินค้า การควบคุมบรรยากาศ อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในคลังให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงอาศัยระบบและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ Automated Robot System ระบบ Bar Code หรือ RFID รวมถึงระบบการสื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ โดยกจิกรรมในการควบคุมสินค้านี้จะเกี่ยวข้องกับการคัดแยกสินค้า การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การคัดเลือก การติดป้าย และที่สำคัญและเป็นหัวใจของโกดังให้เช่า คือ การควบคุมทางด้านเอกสาร ทั้งที่เกี่ยวกับรายงาน การเคลื่อนไหว การรับและการเบิก – จ่าย ที่เรียกว่า Inventory Report และการควบคุมทางบัญชี

หน้าที่ของคลังสินค้าในการส่งมอบแจกจ่ายสินค้า เป็นการส่งมอบสินค้าให้กับฝ่ายผลิตหรือลูกค้า หรือผู่ที่มาเลิกหรือตามคำสั่งของผู้ฝากสินค้า ซึ่งจะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับ ทั้งจำนวน สภาพ สถานที่และเวลา ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้า ด้วยหน้าที่นี้ทำให้โกดังให้เช่าสามารถแยกออกตามลักษณะของภารกิจ ได้แก่ คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ โกดังให้เช่าสำหรับจำหน่าย ศูนย์ขนส่งสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ

หน้าที่ของโกดังให้เช่า ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการชดใช้ความเสียหายที่เรียกว่า Liability อันเกิดจากการกระทำใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ฝากสินค้าหรือเจ้าของสินค้าเสียหายทั้งจากการเสียหายโดยตรงจากการเก็บรักษา การสูญหาย การเสื่อมสภาพหรือเสื่อมราคา ซึ่งเกิดจากความประมาณเลินเล่อของผู้รับฝากสินค้า ซึ่งความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบดูแลโกดังให้เช่าในฐานะนายคลังฯ และผู้ให้บริการภายนอก

5 เมืองศิลปะส่วนใหญ่ในโลก

Posted by admin on April 12, 2018 with Comments Closed

5 เมืองศิลปะส่วนใหญ่ในโลก

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบางเมืองทั่วโลกเป็นสวรรค์ของศิลปิน เต็มไปด้วยผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของนักแสดงที่ดีที่สุดในยุคของเราเมืองเหล่านี้มีแนวโน้มมากกว่าที่จะเป็นในรายการถังของคุณหากคุณเป็นศิลปินหรือนักชำนาญด้านศิลปะ ลองมาชมเมืองศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบ้างและทำไมคุณต้องแวะเยี่ยมชม

1. นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
New York City มีหลากหลายรูปแบบศิลปะตั้งแต่ศิลปกรรมศาสตร์จนถึงศิลปะการแสดง นอกจากนี้ NYC ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศิลปะที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น บริษัท ศิลปะการแสดงตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์และธุรกิจที่สร้างสรรค์กว่าเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐฯ

แมนฮัตตันเป็นศิลปะการผจญภัยที่ไม่มีใครเหมือน บ้านของสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นพิพิธภัณฑ์ Guggenheim Museum ผลงานศิลปะที่น่าทึ่งในตัวเองพร้อมกับจุดร้อนอื่น ๆ อีกมากมาย

ดื่มด่ำกับศิลปะบนท้องถนนท้องถิ่นและแกลเลอรี่ร่วมสมัยของ Bushwick ใน Brooklyn ควีนส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมในการเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ควีนส์และสวนประติมากรรมโสกราตีสอย่างไม่น่าเชื่อ

2. ปารีสฝรั่งเศส
สวรรค์ของคนรักศิลปะคนอื่น ๆ ก็ต้องเป็นปารีสฝรั่งเศส! บ้านที่มีมากกว่า 1,000 แกลเลอรี่เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะอันโดดเด่น สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Mona Lisa ที่ มีชื่อเสียงโดย Leonardo de Vinci นอกจากนี้ยังมีอาร์เรย์ของแกลเลอรี่ร่วมสมัยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับศิลปิน เหล่านี้ ได้แก่ ทหารผ่านศึกเช่น Galerie Daniel Templon ไปที่หอศิลป์ Modus ใหม่และ La Maison Rouge ย่าน Belleville ยังเป็นสถานที่ที่ต้องไปเยือนสำหรับศิลปะถนนที่มีชีวิตชีวา City of Light เต็มเปี่ยมไปด้วยศิลปะทั่วทุกมุม

3. เซาเปาโลบราซิล
เมืองหลวงศิลปะของละตินอเมริกาเซาเปาโลอาจไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหานครนิวยอร์กหรือปารีส แต่เมืองท่าใหญ่ของบราซิลล้นมือด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะ หน้าแรกของปีที่สองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองSão Paulo Biennial, São Paulo เป็นสถานที่สำหรับรายการถังของคุณ พิพิธภัณฑ์ Museu de Arte Moderna นำเสนอทั้งศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของบราซิลรวมทั้งสวนประติมากรรมด้วยผลงานที่น่าทึ่ง 30 เรื่อง ถ้าคนในท้องถิ่นมีพรสวรรค์ที่เกิดขึ้นใหม่คือสิ่งที่คุณต้องการแล้วแกลเลอรีต่างๆเช่น Choque Cultural คือที่ที่คุณต้องการ

4. เบอร์ลินเยอรมนี
หนึ่งในฉากศิลปะที่หลากหลายที่สุดในโลกเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสถาบันที่ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่ง เหล่านี้รวมถึง Alte Nationalgalerie และGemäldegalerieซึ่งแสดงผลงานชิ้นคลาสสิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 19 คอลเลคชันศิลปะสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20 สามารถพบได้ใน Neue Nationalgalerie ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ถ้างานศิลปะแบบอื่นเป็นสไตล์ของคุณ Friedrichshain เป็นสถานที่ที่จะไปหาช่องว่างเช่น East Side Gallery ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเบอร์ลินที่แสดงผลงานของศิลปินนานาชาติกว่า 100 คน การประติมากรรม Molecule Man ของโจนาธานโบรฟสกี้เป็นเรื่องอื่นที่ต้องใช้หากคุณอยู่ในเบอร์ลิน

5. ลากอสไนจีเรีย
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในไนจีเรียคือลากอสกำลังลุกขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นจุดที่น่าสนใจในโลกศิลปะ ฉากวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองนำโดยศูนย์ศิลปะร่วมสมัยและมูลนิธิศิลปินแอฟริกัน เทศกาลภาพถ่ายลากอสประจำปีและการแข่งขันศิลปะแห่งชาติยังดึงดูดความสนใจทั่วโลก ด้วยหอศิลป์ที่หลากหลายเช่น Omenka Gallery คุณสามารถ เจาะลึกผลงานชิ้นเอก ของศิลปินไนจีเรียและต่างประเทศได้ดีที่สุด

เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละแบบมันคืออะไรกันแน่

Posted by admin on March 20, 2018 with Comments Closedas

ประกันภัยภาคบังคับ หมายถึง การทำประกัน โดยที่เจ้าของรถยนต์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเอง โดยเจ้าของรถแต่ละคันจะต้องทำ ประกันภัยรถยนต์ ตามความคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด หรือนิยมเรียกกันแบบสั้นๆว่า การประกันภัย พ.ร.บ. โดยเจ้าของรถทุกคัน จะต้องมี ไม่เช่นนั้นอาจจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากเจ้าของรถยนต์คันใด ไม่ยอมทำตาม อาจจะถูกขนส่งไม่รับจดทะเบียนหรือท่อทะเบียนให้
ประกันภัยภาคสมัครใจ คืออะไรกันแน่

ก็คือ การที่เจ้าของรถยนต์แต่ละคันตัดสินใจ ทำ ประกันภัยรถยนต์ ด้วยตนเอง หรือด้วยความ สมัครใจนั่นเอง หรือจะพูดให้เข้าใจแบบภาษาบ้านๆ ก็คือ ประกันภัยชั้น1,2+,3+ ชั้น3+ นั่นเอง

ประกันภัยชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้

( หรือจะให้พูดแบบภาษาบ้านๆก็คือ สามารถ เคลมได้ทุกกรณีนั่นเอง ) จะคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

ประกันภัยชั้น2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ให้ความคุ้มครองดังนี้ รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่นความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย รวมถึง อนามัยของบุคคลภายนอก และยัง สามารถคุ้มครองในส่วนของ กรณี รถหาย ไฟไหม้ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเสียหายทั้งคัน หรือว่า แค่บางส่วนก็ตาม

ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันชั้น3 ประกันภัยเบ็ดเตล็ต เป็นการ ประกันภัย โดยคุ้มครองเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินอื่นๆที่นอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ หากเราขับรถยนต์ไปชนคู่กรณี แล้วเราเป็นฝ่ายผิด ทาง ประกันชั้น3 จะไม่รับผิดชอบ ต่อค่าเสียหายของรถยนต์ของเรา แต่จะไปซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีให้

” หรือจะพูดแบบบ้านๆก็คือ ซ่อมรถเขา ไม่ซ่อมรถเรา นั่นเอง ”

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประกันภัยรถยนต์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tipinsure.com

วิธีการส่งเสริมธุรกิจของคุณในเศรษฐกิจวันนี้

Posted by admin on January 29, 2018 with Comments Closedas

วิธีการส่งเสริมธุรกิจของคุณในเศรษฐกิจวันนี้

การตลาดที่ไม่ต้องสงสัยนั้นเป็นงานที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ สิ่งหนึ่งคือการสร้างธุรกิจ แต่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะโปรโมตได้ มีธุรกิจจำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยคนที่หลงใหลในที่สุดที่ยุบเนื่องจากเหตุผลหนึ่ง – ขาดการขาย

วัตถุประสงค์ของธุรกิจคือการขายอะไร; ทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือไม่มีตัวตน ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้คือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของคุณ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตนมีแนวโน้มที่จะให้บริการที่มุ่งเน้นมากขึ้น เป็นไปได้ที่จะมีธุรกิจร่วมกัน (เช่นภาพวาดติดตั้งพรม ฯลฯ ) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันในการทำให้ธุรกิจของตนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มีหลายวิธีในการส่งเสริมธุรกิจ วิธีที่คุณโปรโมตธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของคุณเป็นของ สิ่งที่ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับธุรกิจหนึ่งอาจไม่สามารถใช้ได้กับธุรกิจประเภทอื่น ดังนั้นควรใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการโปรโมตธุรกิจของคุณเอง:

1. สร้างเว็บไซต์: การสร้างเว็บไซต์เป็นวิธีที่ surest เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณรู้จักโดยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สิ่งแรกที่ผู้คนทำเมื่อพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณคือการค้นหาใน Google เว็บไซต์ของคุณมีวิธีสร้างความเข้าใจเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เว็บไซต์ของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นธุรกิจของคุณจะได้รับการตอบรับอย่างมืออาชีพมากขึ้น ข้อสรุปที่เป็นลอจิกคือคุณควรเชื่อมโยงช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณกลับมายังเว็บไซต์ของคุณ

ไม่เพียงพอที่จะสร้างเว็บไซต์ แต่อย่างใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คุณต้องเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณโดยการส่งไปยังเครื่องมือค้นหาสำคัญ ๆ เช่น Google, Bing และ Yahoo การทำเช่นนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถค้นหาเครื่องมือค้นหาเหล่านั้นได้ทุกเมื่อที่ลูกค้ากำลังค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ

2. การ โฆษณาในพื้นที่: ธุรกิจต้องได้รับการโฆษณาให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณาโปสเตอร์ใบปลิวหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการโฆษณา บริษัท ที่มีงบประมาณที่ดีอาจลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเพื่อดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่คุณเข้ามาธุรกิจออนไลน์แบบเดียวอาจไม่ต้องการลองโฆษณาในร้านเหล่านี้

ดำเนินการแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์: การ โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ การใช้ Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn เป็นต้นฟรีหรือราคาค่อนข้างถูก คุณมีความสามารถในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากที่คุณไม่สามารถเข้าถึงด้วยการโฆษณาในท้องถิ่น

มีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านคนบนโซเชียลมีเดีย การแตะลงในทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่นี้จะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการติดต่อกับผู้คนมากขึ้นและแนะนำธุรกิจของคุณแก่พวกเขา

4. การ ตลาดทางอีเมล: อีกวิธีที่ดีในการดำเนินธุรกิจของคุณโดยตรงกับลูกค้าของคุณคือการส่งอีเมลไปยังลูกค้าปัจจุบันหรือที่ผ่านมาของคุณทุกเวลาที่คุณมีผลิตภัณฑ์ใหม่ นี่ไม่ใช่งานที่ยาก คุณสามารถทำได้โดยขอที่อยู่อีเมลในเว็บไซต์หรือใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณสามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้ที่อยู่อีเมลของตนเพื่อแลกกับของขวัญที่สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีในกล่องจดหมายอีเมล

5. ส่งข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าทันทีที่ซื้อ: เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากคุณแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นที่คุณนำเสนอ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้า ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ / บริการของคุณและเชื่อมั่นในตัวคุณได้ คุณควรคว้าโอกาสที่จะแนะนำสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่คุณเสนอให้กับพวกเขา ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะซื้อไม่ถูกต้องก็ตามอย่างน้อยพวกเขาก็รู้ว่าคุณนำเสนอบริการหรือสินค้าด้วยเช่นกัน

6 ขอให้ลูกค้าของคุณสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์! คุณจะต้องแปลกใจว่าธุรกิจของฉันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฉันใช้ระบบขออ้างอิง! ฉันเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่เดือน ฉันยังคงตารางเวลาของฉันเต็มรูปแบบของการนัดหมายใหม่! การแนะนำผลิตภัณฑ์อาจทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น (แบบออนไลน์หรือแบบดั้งเดิม) แบบทวีคูณ! คิดเช่นนี้: คุณจะใช้เวลา (ตัวอย่าง) 1000 คนเพื่อรับสมาชิกหรือการแต่งตั้งหนึ่งราย สมมติว่าคุณปิด 1 ใน 3 สมาชิกหรือการนัดหมายและทำให้เป็นลูกค้า ดังนั้นคุณจึงนำลูกค้า 3000 รายไปยังลูกค้ารายหนึ่ง หากลูกค้าแต่ละรายให้การอ้างอิงถึงคุณสามครั้งและมีอัตราส่วนเท่ากัน (ซึ่งควรเพิ่มเป็นสองเท่าเนื่องจากลูกค้าของคุณจะไม่ส่งคุณไปให้คนอื่นทำให้คนบ้า – พวกเขาจะส่งคุณไปให้คนที่พวกเขารู้ว่าต้องการบริการของคุณ) ตอนนี้ หนึ่งในบรรดาผู้ที่นำไปสู่การซื้อนั้นส่งผลให้เกิดยอดขายสองครั้ง! จากนั้นคุณจะขอให้ลูกค้าเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์สามครั้งและวงจรจะดำเนินต่อไป

นี่เป็นเพียงบางส่วนของวิธีที่ฉันได้สร้างธุรกิจของฉัน เทคนิคบางอย่างอาจไม่ทำงานในช่องธุรกิจของคุณ หากมีการใช้งานและคุณยังไม่ได้ลองใช้แนวคิดเหล่านี้ให้ทดลองใช้! ผลที่ได้สามารถแท้จริงธุรกิจของคุณยิงไปที่ระดับถัดไป!