Posts by date :

งานออนไลน์กับธุรกิจออนไลน์

Posted by admin on June 16, 2018 with Comments Closedas

งานออนไลน์กับธุรกิจออนไลน์

เป็นธุรกิจออนไลน์ของคุณไม่ใช่งานอดิเรกออนไลน์ของคุณ
ธุรกิจออนไลน์กับงานออนไลน์มีความคิดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล งานคือสิ่งที่คุณทำเพื่อคนอื่น เป็นสิ่งที่ครอบงำวันและเวลาของคุณด้วยตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

งานคือนายของคุณไม่ใช่ทางอื่น คุณทำงานให้คนอื่น แม้ว่าจะออนไลน์ความจริงยังคงเหมือนเดิม … คุณยังคงเป็นพนักงาน คุณเคยได้ยินว่าคุณสามารถสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านการทำงานแบบออนไลน์สำหรับ บริษัท หรือบุคคลที่สาม (ไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือพนักงานขาย) คุณทำงานเพื่อคนอื่นและกรอกแบบฟอร์ม W4

นี้ฉันเป็นตัวอักษรไลฟ์สไตล์ที่ฉันตั้งใจจะหลีกเลี่ยงเมื่อฉันเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ รุ่นนี้ไม่สามารถและจะไม่ทำ

ฉันรู้ว่าคุณเห็นโฆษณา “เรากำลังมองหางานที่บ้านแม่” แต่คุณอาจพบว่าบางส่วนของสถานที่เหล่านี้ไม่เพียง แต่ไม่ได้นำเสนองานที่ดี แต่จะทำให้คุณมีเวลาที่น่ากลัว ไม่ทั้งหมดของพวกเขาเป็นเช่นนี้แม้ว่าบางส่วน

ทำไมฉันชอบรูปแบบธุรกิจออนไลน์
สำหรับฉันมันเกี่ยวกับการควบคุม ฉันชอบควบคุมวันของฉัน ถ้าฉันต้องการทำงานในตอนเช้าฉันสามารถทำเช่นนี้ได้ ถ้าฉันอยากทำงานช้าๆในตอนกลางคืน … มันเป็นสิทธิของฉัน ทำไม? เพราะฉันตัดสินใจว่าธุรกิจของฉันประสบความสำเร็จ (หรือไม่ประสบความสำเร็จ) และนี่คือความพยายามของฉัน

อาจเป็นงานที่ต้องเสียค่าแรงมากที่สุดที่ฉันเคยทำหรืองานที่จ่ายเงินที่ง่ายที่สุดและต่ำสุดที่ฉันเคยทำมา นี้อยู่อย่างทั่วถึงบนไหล่ของฉัน คุณเห็นปัญหาเกี่ยวกับ บริษัท ออนไลน์จำนวนมากที่คุณอาจทำงานได้นั่นคือความมั่นคง

หลายคนจับคนไม่ได้ระบุการอ้างสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทุกอย่างดูง่าย ตัวอย่างเช่นคุณอาจอ่านสิ่งต่างๆเช่น “สร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ $ 55 – $ 65 ชั่วโมงไม่มีประสบการณ์ที่จำเป็น”

สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ไม่ไว้ใจคนที่ไว้ใจคนเหล่านี้ลงทุนเวลาเงินและความพยายามในธุรกิจที่อาจไม่ใช้เวลาที่เหลือของปี ฉันได้เห็นสิ่งนี้ด้วยสายตาของฉันเอง ฉันมักจะสนับสนุนให้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของคุณเอง คุณถามทำไม? คุณสามารถไว้วางใจใครดีกว่าคุณได้บ้าง? ฉันจะบอกคุณถ้าฉันจะลงทุนในสิ่งที่มันจะเป็นฉันระยะเวลา

คุณจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
เมื่อคุณประสบความสำเร็จคนที่คุณรักจะประสบความสำเร็จ คนที่คุณห่วงใยจะประสบความสำเร็จ มันเกี่ยวกับการจับความฝันของคุณและไม่เคยปล่อยให้มันไป การทำงานเพื่อคนอื่นจะช่วยให้พวกเขาส่งเสริมความฝันของพวกเขาด้วยความพยายามของคุณ การทำงานด้วยตัวคุณเองช่วยให้คุณบรรลุความฝัน

ฉันรู้ว่าปัญหามาจากจุดไหน คุณจะเริ่มต้นอย่างไร? คุณเริ่มต้นที่ไหน ฉันสามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของฉันได้อย่างรวดเร็วและมีการลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่?

ฉันช่วยคุณได้ที่นั่น ฉันขอแนะนำให้อ่านคู่มือธุรกิจฉบับย่อสำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตของฉันโดย คลิกที่นี่ จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานในเชิงลึกและเริ่มต้น สร้างราย ได้ ออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว

ฉันจริงจังกับธุรกิจที่บ้านและรู้สึกขอบคุณสำหรับเวลาที่คุณอ่านบทความนี้ ถ้าคุณจริงจังกับการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ผมขอแนะนำให้เริ่มใช้คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอินเทอร์เน็ตของฉัน

หน้าที่ของคลังสินค้าหรือโกดังให้เช่า

Posted by admin on June 6, 2018 with Comments Closedas

หน้าที่ของโกดังให้เช่า หมายถึงหน้าที่ในการรับสินค้า โดยการตรวจสอบจำนวนคุณลักษณะในการที่จะแยกแยะจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณ จำนวน สภาพและคุณภาพ โกดังให้เช่าทุกประเภทจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าชั่วคราวซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบที่จะมีต่อตัวสินค้า

หน้าที่ของโกดังให้เช่า ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง ซึ่งต้องอาศัยการบริหารการจัดการ ทั้งการใช้เทคนิค เทคโนโลยีในการเก็บเพื่อความคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการจัดเตรียม เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ เช่น รถยกชั้นหรือหิ้งสำหรับวางสินค้า การควบคุมบรรยากาศ อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในคลังให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงอาศัยระบบและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ Automated Robot System ระบบ Bar Code หรือ RFID รวมถึงระบบการสื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ โดยกจิกรรมในการควบคุมสินค้านี้จะเกี่ยวข้องกับการคัดแยกสินค้า การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การคัดเลือก การติดป้าย และที่สำคัญและเป็นหัวใจของโกดังให้เช่า คือ การควบคุมทางด้านเอกสาร ทั้งที่เกี่ยวกับรายงาน การเคลื่อนไหว การรับและการเบิก – จ่าย ที่เรียกว่า Inventory Report และการควบคุมทางบัญชี

หน้าที่ของคลังสินค้าในการส่งมอบแจกจ่ายสินค้า เป็นการส่งมอบสินค้าให้กับฝ่ายผลิตหรือลูกค้า หรือผู่ที่มาเลิกหรือตามคำสั่งของผู้ฝากสินค้า ซึ่งจะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับ ทั้งจำนวน สภาพ สถานที่และเวลา ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้า ด้วยหน้าที่นี้ทำให้โกดังให้เช่าสามารถแยกออกตามลักษณะของภารกิจ ได้แก่ คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ โกดังให้เช่าสำหรับจำหน่าย ศูนย์ขนส่งสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ

หน้าที่ของโกดังให้เช่า ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการชดใช้ความเสียหายที่เรียกว่า Liability อันเกิดจากการกระทำใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ฝากสินค้าหรือเจ้าของสินค้าเสียหายทั้งจากการเสียหายโดยตรงจากการเก็บรักษา การสูญหาย การเสื่อมสภาพหรือเสื่อมราคา ซึ่งเกิดจากความประมาณเลินเล่อของผู้รับฝากสินค้า ซึ่งความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบดูแลโกดังให้เช่าในฐานะนายคลังฯ และผู้ให้บริการภายนอก