สร้างประสบการณ์หาหมอฟันเด็กให้กับลูกน้อย

การที่ได้เห็นลูกค่อยๆ เติบโตและพัฒนาขึ้น ถือเป็นเรื่องสำคัญของพ่อแม่ โดยเฉพาะเรื่องฟัน ก็เป็นหนึ่งในพัฒนาการที่พ่อแม่ควรรู้ ต้องคอยสังเกตลูกอย่างใกล้ชิด และเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ควรพาลูกไปหาหมอฟันตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น และเช็คสุขภาพช่องปากของลูกอยู่เสมอ แล้วทันตกรรมเด็กมีอะไรบ้าง เน้นเรื่องอะไร แล้วหมอฟันเด็กจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง

ทันตกรรมเด็ก คือ ทันตกรรมสาขาหนึ่ง ที่ดูแลรักษา สุขภาพช่องปากของเด็กโดยเฉพาะ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี ซึ่งทันตกรรมเด็กจะมี 3 ด้านหลักๆ

  • ทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ การตรวจเช็คช่องปาก การเคลือบฟลูออกไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ใส่เครื่องมือป้องกันฟันล้ม
  • ทันตกรรมฟื้นฟู ได้แก่ การขูดหินปูน การอุดฟัน การครอบฟัน รักษารากฟัน
  • พัฒนาการของฟัน ได้แก่ โครงสร้างใบหน้า การสบฟัน ฟันซ้อน ฟันเก

หมอฟันเด็ก หรือ ทันตแพทย์เด็ก ซึ่งหัตถการสำหรับเด็กนั้นไม่ต่างจากทันตกรรมทั่วไป แต่มีความแตกต่างที่ต้องเรียนเฉพาะทาง เพราะ เด็กนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ใหญ่มาก ในเรื่องของโครงสร้าง และเชิงของจิตวิทยา หมอฟันเด็กต้องมีความเข้าใจในช่วงวัย และพร้อมรับมือกับพฤติกรรม เพราะเด็กแต่ละคนตอบรับการรักษาไม่เหมือนกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีวิธีการให้เหมาะสมช่วงวัยเด็ก และควรเลือกทันตกรรมที่เหมาะสม

การทำฟันเด็กแตกต่างจากการทำฟันผู้ใหญ่มาก เนื่องด้วย โครงสร้างของเด็กกับของผู้ใหญ่แตกต่างกัน ลักษณะของฟันน้ำนม ตำแหน่งการขึ้นของฟัน ขนาดของฟัน และทันตแพทย์สำหรับเด็กต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และความไวในการรักษามากกว่า เพราะเด็กมีความอดทน หรือ การตอบรับการรักษาได้น้อยกว่าผู้ใหญ่

การพาลูกไปหาหมอฟันเด็กครั้งแรก คุณหมอจะเช็คสุขภาพช่องปาก ดูตั้งแต่ฟัน เหงือก และลิ้น เหมือนกับผู้ใหญ่ อาจจะมีการเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก เพื่อป้องกันฟันผุ โดยสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน เมื่อฟันมีซี่แรกขึ้นมา ก็สามารถเคลือบฟลูออไรด์ได้แล้ว เพราะฟันเด็กมีความเสี่ยงที่จะผุมากกว่าฟันผู้ใหญ่

จะทำอย่างไรให้เด็กไม่กลัวการไปหาหมอฟันเด็ก การสร้างประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีให้เด็ก ควรเริ่มจากพ่อแม่ ต้องปลูกฝังเด็กให้ไม่กลัวการทำฟัน ทำให้เด็กรู้สึกว่าการทำฟัน หรือ การไปพบทันตแพทย์นั้นเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

  • สร้างความเคยชิน โดยพาเด็กไปเช็คสุขภาพช่องปากโดยเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน หรือฟันซี่แรกเริ่มขึ้น เพราะฟันชุดแรก หรือ ฟันน้ำนมสำคัญมาก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสุขภาพฟันที่ดีของฟันชุดที่ 2 คือ ฟันแท้ นั่นเอง จึงจำเป็นต้องพาเด็กไปเช็คสุขภาพช่องปาก และรับคำแนะนำจากหมอฟันเด็ก เมื่อเด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ก็ไม่ต้องพาลูกไปหาหมอฟันบ่อย
  • สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง จินตนาการของเด็กนั้นสำคัญ และการสร้างจินตนาการที่ดีของวัยเด็ก อาจจะเป็นการเล่านิทาน การ์ตูน หนังสือเด็กที่เกี่ยวกับฟันหรือ การจำลองสถานการณ์จริง สวมบทเป็นคุณหมอ ทำให้เด็กรู้สึกการทำฟันนั้นเป็นเรื่องสนุกได้
  • สร้างบรรยากาศที่ดี เมื่อเด็กต้องไปทำฟัน ควรคุยกับลูก และพูดแต่สิ่งดี ๆ ไม่พูดในแง่ลบของการทำฟัน หรือ ขู่ ให้เด็กรู้สึกกลัว
  • ให้คำชม เมื่อทำฟันเสร็จ ควรชื่นชมเด็ก แทนคำพูดที่รู้สึกสงสาร ให้เด็กรู้สึกภูมิใจ